Có 1 kết quả:

lián dú

1/1

lián dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liaison (in phonetics)