Có 1 kết quả:

lián tōng qì

1/1

lián tōng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

communicating vessels (in scientific experiment)