Có 1 kết quả:

lián zhù

1/1

lián zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

continuous casting (metallurgy)