Có 1 kết quả:

Lián yún qū

1/1

Lián yún qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lian'yun district of Lianyungang city 連雲港市|连云港市[Lian2 yun2 gang3 shi4], Jiangsu