Có 1 kết quả:

lián gǔ ròu

1/1

lián gǔ ròu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chop
(2) rib meat