Có 1 kết quả:

lián tǐ

1/1

lián tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

conjoined (twins)