Có 1 kết quả:

jìn shuǐ zhá

1/1

jìn shuǐ zhá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) water intake
(2) inlet sluice