Có 1 kết quả:

jìn chéng

1/1

jìn chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) process
(2) course