Có 1 kết quả:

jìn xíng biān chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

executable program