Có 1 kết quả:

jìn xí

1/1

jìn xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) raid
(2) to carry out a raid
(3) to invade