Có 1 kết quả:

jìn xiāng

1/1

jìn xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to burn incense at a temple