Có 1 kết quả:

yì shì yí wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 軼事遺聞|轶事遗闻[yi4 shi4 yi2 wen2]