Có 1 kết quả:

yì wén

1/1

yì wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 軼聞|轶闻[yi4 wen2]