Có 1 kết quả:

yú yuè

1/1

yú yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to exceed