Có 1 kết quả:

dùn xíng

1/1

dùn xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vanish
(2) to hide
(3) to cover one's traces