Có 1 kết quả:

yùn liàng

1/1

yùn liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

volume of freight