Có 1 kết quả:

yùn chāo chē

1/1

yùn chāo chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

armored car (for transporting valuables)