Có 1 kết quả:

xiá nián ㄒㄧㄚˊ ㄋㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a great age