Có 1 kết quả:

xiá jǔ

1/1

xiá jǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go a long way away