Có 1 kết quả:

xiá guǐ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

long-established rules of conduct