Có 1 kết quả:

xiá ěr jiē zhī ㄒㄧㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

well-known far and near (idiom)