Có 1 kết quả:

Dào kǎ sī zú ㄉㄠˋ ㄎㄚˇ ㄙ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taokas, one of the indigenous peoples of Taiwan