Có 1 kết quả:

dào xǐ

1/1

dào xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to congratulate