Có 1 kết quả:

dào dé rèn shi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) moral cognition
(2) ethical awareness