Có 1 kết quả:

Dào jiào tú

1/1

Dào jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a Daoist
(2) a follower of Daoism