Có 1 kết quả:

Dào gé lā sī · Mài kè ā sè ㄉㄠˋ ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄙ ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

General Douglas MacArthur (1880-1964), US commander in Pacific during WW2, sacked in 1951 by President Truman for exceeding orders during the Korean war