Có 1 kết quả:

dào páo

1/1

dào páo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Taoist robe
(2) traditional men's gown