Có 1 kết quả:

dào xiè

1/1

dào xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to express thanks