Có 1 kết quả:

Dá lìng

1/1

Dá lìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Darling (name)