Có 1 kết quả:

Dá wù zú ㄉㄚˊ ㄨˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tao or Yami, one of the indigenous peoples of Taiwan