Có 1 kết quả:

Dá lǎng bèi ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

D'Alembert (1717-1783), French mathematician