Có 1 kết quả:

Dá ěr wén gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Darwin, capital of the Northern Territory, Australia