Có 1 kết quả:

Dá lài Lǎ ma

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dalai Lama