Có 1 kết quả:

wéi lì

1/1

wéi lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to break the rules