Có 1 kết quả:

wéi lì

1/1

wéi lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to violate
(2) to go against