Có 1 kết quả:

yí chǎn shuì

1/1

yí chǎn shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inheritance tax
(2) estate tax