Có 1 kết quả:

yí chǎn shuì ㄧˊ ㄔㄢˇ ㄕㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) inheritance tax
(2) estate tax