Có 1 kết quả:

yí qī qì zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to abandon wife and children