Có 1 kết quả:

yí zhào

1/1

yí zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

picture of the deceased