Có 1 kết quả:

yí wù

1/1

yí wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

remnant