Có 1 kết quả:

yí jīng

1/1

yí jīng

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh xuất tinh một cách tự nhiên

Từ điển Trung-Anh

(1) nocturnal emission
(2) wet dream