Có 1 kết quả:

dì shēng

1/1

dì shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to ascend progressively