Có 1 kết quả:

dì yǎn sè ㄉㄧˋ ㄧㄢˇ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to give sb a meaningful look