Có 1 kết quả:

dì yǎn sè

1/1

dì yǎn sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to give sb a meaningful look