Có 1 kết quả:

yuǎn qī hé yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

forward contract (finance)