Có 1 kết quả:

yáo kòng qì

1/1

yáo kòng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

remote control