Có 1 kết quả:

shì yòng

1/1

shì yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be applicable