Có 1 kết quả:

shì pèi

1/1

shì pèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adaptation