Có 1 kết quả:

zhē xiá gāo ㄓㄜ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

concealer (cosmetics)