Có 1 kết quả:

zhē yáng bǎn

1/1

zhē yáng bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sun visor
(2) sunshade
(3) sunshading board