Có 1 kết quả:

chí fā xìng sǔn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

delayed lesion