Có 1 kết quả:

chí dùn

1/1

chí dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inactive
(2) obtuse